PORADÍME VÁM
DENNE 8-22

0948 167 772 do 15:00
0908 587 052 od 15:00

Viac informácií
streda, 09 júl 2014 21:01

Mikroskopy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Mikroskopy Mikroskopy

Mikroskopia sa využíva na zväčšovanie alebo rozlišovanie pozorovaného objektu. Pri pozorovaní sa musí preparát dobre osvetliť, na čo sa používa zrkadlo alebo žiarovka, podľa toho, či je v danej pozorovanej miestnosti dostatok osvetlenia.

Zväčšenia mikroskopov podľa typu pozorovaného objektu:
25x až 400x – používa sa na pozorovanie maličkých preparátov prepúšťajúcich svetlo. Takéto zväčšenie sa používa napríklad v botanike a entomológii.
okolo 1000x – používa sa na pozorovanie baktérií, buniek. Používa sa pri krvných rozboroch a podobne.

Podľa počtu okulárov delíme mikroskopy na:

Monokulárne mikroskopy (jeden okulár) – pozorovateľ sleduje pozorovaný objekt len jedným okom;
Binokulárne mikroskopy (dva okuláre) – pozorovateľ používa obe oči pri pozorovaní objektu;
Trinokulárne mikroskopy (tri okuláre) – dva okuláre slúžia na pozorovanie očami a tretí sa môže využiť na pripojenie kamery, fotoaparátu čím sa umožní, že pozorovaná vzorka bude zaznamenaná.

Najvšeobecnejšie delenie mikroskopov je delenie na:

Biologické mikroskopy – biologické mikroskopy sa ďalej delia na: detské, študentské a profesionálne. Biologické mikroskopy sa vyznačujú najmä tým, že je prítomný len jeden objektív, preparát teda nie je možné vidieť priestorovo, aj keby sme používali obe oči pri použití binokulárneho biologického mikroskopu. Biologické mikroskopy používajú veľké zväčšenie pri pozorovaní objektov. Používajú sa na pozorovanie najmenších objektov. Slúžia hlavne na pozorovanie svetlo priepustných preparátov – čiže sú vhodné na pozorovanie rôznych macerátov, biologického materiálu a pod.

Stereoskopické mikroskopy – využívajú dva nezávislé optické systémy, pre každé oko a tým zabezpečujú možnosť vidieť pozorovaný objekt priestorovo, pretože ich osi . Využívajú optické systémy podobné binokulárnym ďalekohľadom. sa inak zvykne nazývať preparačným mikroskopom, pretože je veľmi vhodný na preparácie. Výhodou tohto typu mikroskopu je možnosť vidieť pozorovaný objekt priestorovo, avšak mikroskop nie je schopný objekt príliš zväčšiť. Najväčšie zväčšenie akého je mikroskop schopný je 100x. Sa používajú najmä na pozorovanie minerálov a iných nepriepustných materiálov.


Podľa spôsobu použitého na zviditeľnenie objektov poznáme

Fluorescenčné mikroskopy – fungujú tak, že po absorpcii ultrafialového žiarenia, niektoré látky vysielajú žiarenie väčšej vlnovej dĺžky. Ide prakticky o to, že daná látka vyžaruje fluoreskujúce žiarenie. Vďaka tomu je možné danú látku alebo objekt pozorovať. Dajú sa pozorovať látky, ktoré samé fluoreskujú, ale takisto aj látky, ktoré pomocou UV žiarenia začnú vysielať žiarenie väčšej vlnovej dĺžky – ktoré je následne využívané pri pozorovaní. Často sa tento typ mikroskopu využíva ako dôkaz prítomnosti niektorých chemických látok v bunkách.

Metalografické mikroskopy

Metalografické mikroskopy sú vhodné a určené na sledovanie nepriehľadných preparátov. Za nepriehľadný preparát môžeme považovať kovy, v ktorých môžeme pomocou metalografických metód sledovať štruktúru molekúl. Vhodné sú tak pre výskumné centrá, ale aj pre kontrolné účely. Tieto mikroskopy sa tiež používajú v strojárskej výrobe a na univerzitách s týmto zameraním.

Elektrónové mikroskopy - zobrazuje štruktúru objektu pomocou elektrónov, funguje podobne ako klasický optický/svetelný mikroskop avšak nepoužíva svetelné lúče. Prúd elektrónov je v ňom usmernený a zaostrený sústavou elektromagnetických a elektrostatických šošoviek, tie nahrádzajú klasické optické šošovky a hranoly. Elektrónový mikroskop má omnoho vyššiu zobrazovaciu schopnosť ako optický mikroskop až 0,05 nm, avšak optické mikroskopy sa pohybujú okolo 200 nm. Zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov môže dosiahnuť až 10 000 000x. Sú vhodné na pozorovanie anorganických aj organických objektov. Avšak nie sú schopné pozorovať procesy v živých bunkách.

Polarizačné mikroskopy – využíva sa polarizované svetlo získané lomom v dvojlomných telesách. Polarizované svetlo kmitá v jednom smere a to kolmom na smer šírenia. V polarizačnom mikroskope sa využívajú polarizačné zariadenia, ktoré sa nazývajú polarizátor a analyzátor. Medzi týmito dvomi hranolmi je umiestnený objekt, ktorý je pozorovaný, posunom stolíka mikroskopu môžeme pozorovať o koľko stupňov objekt otáča rovinu polarizovaného svetla. Pomocou polarizačnej mikroskopie je možné určiť tvar a orientáciu submikroskopických elementov. Najčastejšie sa ním skúma štruktúra bunkových zložiek. Je veľmi využívaný v mineralógii.

V praxi sa môžeme stretnúť aj s inými špeciálnymi druhmi mikroskopmi. Najčastejšie sa však stretávame s mikroskopmi biologickými, prvý krát už na základnej škole. Za druhé najobľúbenejšie môžeme považovať stereoskopické mikroskopy, ktoré veľa ľudí používa aj pri svojich koníčkoch. Ostatné druhy a spôsoby zobrazovania môžeme definovať ako odborné a profesionálne, ich využitie je zvyčajne na vedeckých a výskumných pracoviskách a kontrólnych ústavoch.

Čítať 22003 krát Naposledy zmenené utorok, 18 júl 2017 17:45
Viac z tejto kategórie: Obľúbený študentský mikroskop »